eko-sklad-subvencije za lesena okna

Eko sklad subvencije pripomorejo k zeleni prihodnosti

Eko sklad subvencije so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, ki zagotavljajo večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije. Dobre prakse, ki pripomorejo k ohranjanju okolja, so ključnega pomena za zeleno prihodnost. Spodbujanje okolju prijaznih naložb vključuje prehod na obnovljive vire energije, trajno mobilnosti ter ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami. Obnova lesenih oken je s pomočjo Eko sklada nadvse preprosta, saj je potrebna le pravočasno in popolno oddana vloga. Višina finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, a ne več kot 150 € na m2 zamenjanega stavbnega pohištva.

Balkonska vrata, fiksne zasteklitve ter strešna in vertikalna lesena okna, cene katerih so skladne s kakovostjo, morajo biti energijsko učinkovita. To pomeni, da se morajo ponašati s toplotno prehodnostjo Uw =< 1,1 W/m2K, energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK in vgrajeno trojno zasteklitvijo. Njihova ustreznost je vselej preverjena na podlagi izjave o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1. Tesnjenje mora biti izvedeno v treh ravneh, okna pa morajo biti ob tem še primerno mehansko pritrjena. Rigoroznim pravilom morata ustrezati tudi vgradnji okenske police in senčil. Obdelava špalet pa mora biti pravilno zaključena po smernicah RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken ter drugih predpisih, priporočilih in smernicah.

eko-sklad-subvencije

Eko sklad subvencije za lesena okna ne zajemajo le njihove vgradnje

Lesena okna, cene katerih so odvisne od različnih dejavnikov, so še vedno med najbolj priljubljenimi. Z edinstvenim čarom in toplino ustvarijo domače, prijetno okolje ter poskrbijo za dobro mikroklimo. Med glavnimi razlogi je tudi naravna surovina, katera se ponaša z izjemno raznovrstnostjo, trdnostjo, vzdržljivostjo in funkcionalnostjo. Les je kot živi material trajnosten in okolju prijazen. Za to poskrbita manjša poraba energije v proizvodnji ter dolga življenjska doba končnih produktov.

lesena-okna-cene

Stroškovno učinkovita surovina uporabniku ponuja odlično izolativnost, h kateri pripomore njena celična struktura, zaradi katere je slab prevodnik toplote. Takšno stavbno pohištvo nudi večjo varnost tudi v primeru požara, saj zadržijo ogenj dlje časa, ne sproščajo škodljivih snovi ter povzročajo manj dima. Eko sklad subvencije so podeljene oknom, ki so vgrajena skladno z navodili dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov oziroma proizvajalca. Vselej so upoštevani le sistemi izvedeni z:

• Zvočnim in toplotnim izolacijskim materialom med zunanjim in notranjim tesnilnim materialom
• Zrakotesnim tesnilnim in paro neprepustnim materialom na notranji strani
• Vetrno zaščitnim, vodotesnim in paro prepustnim materialom na zunanji strani

Obnova lesenih oken pa seveda ne vključuje le vgradnje, zato priznani stroški zajemajo še odstranitev obstoječih oken. Ob tem pa še nakup in vgradnjo senčil, zunanjih in notranjih okenskih polic, obdelavo špalet ter celo nakup in vgradnjo zunanjih vhodnih vrat.

Kako pridobiti Eko sklad subvencije?

Obnova lesenih oken s pomočjo subvencije je namenjena vsaki osebi, ki je lastnik ali solastnik, družinski član lastnika ali najemnik nepremičnine, stanovanja ali stanovanjske stavbe. Posameznik mora najprej pridobiti predračun za naložbo. Temu sledi izvedba naložbe ter zbiranje dokumentacije, ki bo služila kot priloga k vlogi za subvencijo. Ko so dela zaključena in obveznostni do izvajalca poravnane, se vloga odda na Eko sklad. Vsa potrebna dokumentacija je na voljo na spletni strani le tega, na njihovem fizičnem naslovu ali e-naslovu [email protected]. Popolno izpolnjena vloga je nato obravnavana po zakonsko določenem postopku.

subvencija-eko-sklada

Eko sklad subvencije so izplačane na podlagi izdane odločbe, ki postane dokončna z dnem njene vročitve vlagatelju. Nakazilo nepovratne finančne spodbude se izvede v roku 60 dni od vročene odločbe, o njem pa je posameznik obveščen po pošti. Ob tem je treba še vedeti, da ima v obdobju treh let po dodelitvi subvencije Eko sklad pravico preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev in skladnost dokumentacije.

Lesena okna – cena je odvisna od številnih dejavnikov

Obnova lesenih oken je lahko dober začetek k zeleni, trajnostni prihodnosti, saj nepovratna finančna spodbuda pripomore k zmanjšanju emisij in neobnovljivih virov. Pri izbiri materiala se je treba zavedati, da so okna pomembna naložba, zato je poglavitno, da dobite najboljši izdelek za svoj dom. Res je, da so produkti iz lesa vselej nekoliko dražji, a uporabnikom ponujajo veliko prednosti, med drugim izjemno dolgo življenjsko dobo.

In kakšna je njihova cena? Ta se razlikuje od okna do okna, saj je odvisna od različnih dejavnikov. Prvi in za mnoge ključni, je material. Takšno stavbno pohištvo je lahko narejeno iz hrastovega, macesnovega, merantijevega ali smrekovega lesa. Lesena okna, cene katerih občutno zniža subvencija, imajo standardno vključeno 4-kratno površinsko obdelavo. Izdelava iz lepljenih nosilcev pa prepreči povešenje in krivljenje ter zagotovi optimalno trpežnost.

Na ceno vplivata tudi izdelava in montaža. V kolikor so okna tipska, je cena nekoliko nižja, večjo investicijo pa predstavljajo okna po meri. A tudi ta imajo svoje prednosti, saj se popolnoma podajajo izbranemu prostoru. Ne glede na to, katera izberete, pa je za dobro zaščito pred okoljskimi dejavniki in vremenskimi spremembami nujna kakovostna montaža. Novejše gradnje, še posebej pasivne in nizkoenergijske, imajo stavbno pohištvo montirano z RAL montažo, ki prepreči nadaljnje toplotne izgube. Na končno investicijo pa vplivajo še oblika oken, izbrano okovje, notranja in zunanja senčila, komarniki ter police.

Related Posts